Collection!Shanghai jiushi Sharks third stage of CBA competition schedule announced


The full schedule for the third phase of the regular season was released after the CBA announced on February 14 that the games would be held in Shenyang and Shunde from March 1 to March 22.The third phase of the 2021-2022 Regular season of The China Men’s Professional Basketball League (CBA) will be held in Shenyang and Shunde from March 1 to March 22, 2022, according to the comments of the competent authorities.The third phase of the regular season will continue to use the tournament format, with a total of 10 rounds (regular season rounds 29-38).The grouping of competition area is as follows: Shenyang Competition area: Shenyang Sansheng, Liaoning province, Chouzhou, Zhejiang Province, Qingdao Guoxin Haitian, Zhejiang Guangsha, Jilin Jiutai Rural Commercial Bank, Sichuan Jinqiang, Shanghai Jiushi, Shanxi International Investment, Nanjing Tongxi, Jiangsu Kentia.Shunde Competition Area: Guangdong Hongyuan, Shandong Expressway, Xinjiang Guanghui, Beijing Shougang, Shenzhen New Century, Longshi, Beijing Holding, Fujian Xunxing, Tianjin Ronggang, Ningbo Fubang.Source: CCTV.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.